Polityka prywatności

Polityka Prywatności określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy:

Administrator

Administratorem Państwa danych jest SALP Sp. z o.o., z siedzibą:

  1. ul. Skierki 3/42, 20-601 Lublin, NIP 712-33-09-218, REGON 363591132, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS 0000604585

W sprawach dotyczących danych osobowych można się z nami kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: SALP Sp. z o.o. ul. Skierki 3/42, 20-601 Lublin lub drogą mailową na adres: rejestracja@salp.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO. Zbierane będą za pośrednictwem wypełnionych przez Panią/Pana formularzy dostępnych na stronie www.salp.pl i przetwarzane przez SALP Sp. z o.o. w oparciu o udzieloną przez Panią/Pana zgodę na wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych do kontaktu w sprawie, w której Pani/Pan zwrócił(a) się do nas za pomocą w/w formularzy elektronicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na pytanie, które Pan/Pani zadał(a) nam w treści formularza na naszej stronie internetowej lub zrealizowania zamówionej poprzez formularz rejestracyjny usługi. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji, wysłania odpowiedzi na Państwa zapytanie i ewentualnej dalszej korespondencji. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania zapytamy Państwa o zgodę i poinformujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania, zgodnie z art. 6 punkt 1 lit a RODO

Jakie dane przechowujemy

Przechowujemy następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Jesteśmy uprawnieni do przechowywania innych danych, które są niezbędne do realizacji celu. W takim przypadku dane te będą każdorazowo oznaczane jak dane niezbędne do realizacji celu.

Przysługujące Pani/Panu prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/poprawiania, uzupełniania/usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Pana/Pani przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
Więcej o ciasteczkach https://www.salp.pl/polityka-plikow-cookies/

 

Bezpieczeństwo oraz przekazywanie i udostępnianie danych

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo Państwa danych. Jako administrator dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej. Dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i adekwatności danych, a także do zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem stosujemy niezbędne i wymagane obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne i organizacyjne. Stosujemy również środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych podanych przez Panią/Pana. Nie udostępniamy Państwa danych innym podmiotom bez Państwa zgody i wiedzy. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Nasze bazy danych zabezpieczone są przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

 

Zmiany naszej polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności w każdym czasie poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie internetowej.

Dodatkowe informacje

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.
Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną rejestracja@salp.pl

zadzwoń
i zarejestruj się
+48 690 022 111
+48 886 632 529