Artykuły

Afazja, dyzartria, demencja

3 grudnia, 2021
Afazja, dyzartria, demencja

W naszym Centrum Logopedycznym zajmujemy się
rehabilitacją osób, które utraciły znajomość języka,
jego rozumienia i nadawania

Czytaj kolejne

zadzwoń
i zarejestruj się
+48 690 022 111
+48 886 632 529